NIN WAR QABOW MALAGUU WARAMAY

  • QOFKAAN OGAYN IYO KII OGBA¬†
  • MA OGTAHAY IN LOO BAHANYAHAY IN AAD OGAATO
  • WAX LARABO IN AAD OGAATO
  • XUMAANTA QOFKII RAADIYA AMA SAMEEYA IYADA UNBUU HHELAA AMA KU DANBEEYAA
  • WANAAGA QOFKII SAMEEYA AMA RAADIYANA WANAAG UNBUU KU DANBEEYAA
  • KEED ADIGU TAHHAY EEGA AWROOW ???

Share:

Leave a Reply